Nhà máy Thủy điện Đakrông 2

Nhà máy Thủy điện Đakrông 2
Địa điểmXã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Kiểu đập
Dung tích hữu ích1.18 * 106 m3
Cột nước thiết kế   34.04m
Tổng lưu lượng vận hành60 m3/s
Công suất lắp máy18 MW
Số tổ máy2
Loại tua binFrancis
Lưới điện đấu nối             110 kV
Điện lượng trung bình năm 72.12 * 106 kWh
Tổng vốn đầu tư                         540 tỷ đồng
Khởi công                                                         Tháng 05 năm 2011
Ngày vận hành bán điện                                                               Tháng 05 năm 2013