img_2312
Ngày 11 tháng 12 năm 1975, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước độc lập thống nhất. Để đáp ứng nhu cầu về xây dựng cơ sở vật chất ngành Nội thương, cung ứng VLXD cho địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Bộ Nội thương lúc đó đã ra quyết định số 90/NT/QĐ1 thành lập “Công ty Xây lắp Nội thương Đà Nẵng” thuộc Cục kiến thiết cơ bản và trang thiết bị Bộ Nội thương. Từ đó, ngày 11 tháng 12 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Công ty.

Hơn 41năm thành lập với 8 lần đổi tên, mà tiền thân của nó là “Công ty Xây lắp Nội thương Đà Nẵng” – “Xí nghiệp xây lắp V” – “Chi nhánh VLXD Xây lắp Đà Nẵng” – “Chi nhánh VLXD & Xây lắp Miền Trung” – “Công ty VLXD & Xây lắp Trung Trung bộ” – “Công ty VLXD & Xây lắp Nội thương Miền Trung” – “Công ty Xây lắp & VLXD III” và nay là “Công ty Cổ phần Long Việt”.

Trong suốt chặng đường hơn 41 năm xây dựng, phát triển, Công ty dù phải trải qua không ít thăng trầm, song đã đạt được nhiều thành tích và kết quả to lớn, quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung trong sự nghiệp XD và bảo vệ Tổ quốc.

Với những cống hiến, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đổi mới của đất nước, Công ty đã được Nhà Nước tặng thưởng Huân Chương Lao Động Hạng III (năm 1995), Hạng II (năm 1998), và Huân Chương Lao Động Hạng III (1998) cho cá nhân đồng chí VÕ DUY TẤN – Giám đốc Công ty Xây lắp & VLXD III (nay là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Long Việt); Được tặng 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 cờ thi đua xuất sắc của Bộ; 55 Bằng khen của Bộ Thương mại và nhiều bằng khen, phần thưởng thi đua khác của UBND các tỉnh trong cả nước. Bộ Xây Dựng tặng nhiều Huy chương vàng chất lượng cao cho các công trình xây dựng, Công đoàn ngành xây dựng tặng cờ đơn vị đạt chất lượng sản phẩm ngành xây dựng Việt Nam